Zajęcia z instruktorem dla dzieci - Fabryka Wspinania - Łódź

Indywidualne zajęcia z instruktorem

Wspinanie na naszej ściance łączy dobrą zabawę, rywalizację z innymi i pokonywanie swoich barier, ale także zaprasza do ruchu uprawianego w sposób inny niż zazwyczaj. Wspinanie u dzieci przychodzi instynktownie.

Rozwija wytrzymałość, siłę, poprawia koordynację ruchową i dba o rozwój motoryki. Uruchamia mięśnie głębokie całego ciała, co jest bardzo ważne przy rozwoju młodego organizmu. Ta forma ruchu jest bardzo często polecana przez ortopedów i fizjoterapeutów jako aktywność wpływająca korzystnie na poprawę postawy.

Zapraszamy do wspinania w grupach rówieśniczych oraz indywidualnie - pod opieką rodziców lub naszych instruktorów.

Zapewniamy sprzęt i opiekę także dla najmłodszych dzieci.